Daytona 500

Daytona International Speedway

Photos Courtesy of Phil Cavali