Daytona 500

Daytona International Speedway

February 26-27, 2012
Photos Courtesy of Phil Cavali