Daytona 500
Daytona International Speedway

February 22, 2015